Program for Miljøpartiet De Grønne Enebakk

Miljøpartiet De Grønne har laget et politisk program som er bra for både mennesker og miljø.

Å ta vare på miljøet er å ta vare på oss alle

MDG Enebakk tar miljøutfordringene på alvor og vil arbeide for at Enebakk blir en enda mer miljøaktiv kommune.

Vi tror mange ønsker en bedre håndtering av aktuelle miljøutfordringene. Ved å stemme på MDG tar du konkret miljøansvar og styrker muligheten for forbedring.

MDG Enebakk vil ta i bruk de virkemidlene kommunen har for å bidra til å beholde de livsbetingelsene vi kjenner til og trives med. Vi tror forebygging både er rimeligere og mer realistisk enn opprydning.

Det er mange områder innenfor kommunens råderett som kan gi gode miljøeffekter ved riktig innsats.

For å kunne realisere dette trenger vi både at du stemmer og din tillit til at vi kan gjøre jobben.

Les hele programmet vår her!